Z-Energy (2) - 14/03/17

Z-Energy (2) - 14/03/17

De Vlaamse regering heeft de invoering van de digitale meter in Vlaanderen goedgekeurd. Netbeheerders Infrax en Eandis zullen die vanaf 2019 plaatsen. De digitale meter zal geleidelijkaan de huidige mechanische elektriciteitsmeter vervangen. Minister Tommelein en Frank Vanbrabant van netbedrijf Infrax geven tekst en uitleg.

Z-Energy (1) - 07/03/17

Z-Energy (1) - 07/03/17

Heel wat Belgische gezinnen verwarmen nog met een oudere stookolieketel. Bij het vervangen van de ketel, speelt de installateur een belangrijke rol. In ons land zijn 700 installateurs door koepelorganisatie Informazout erkend als 'Mazoutexpert'.

Z-Energy (40) - 27/12/16

Z-Energy (40) - 27/12/16

Begin december vond de tweede Vlaamse klimaat- en energietop plaats. Ook distributienetbeheerders Infrax en Eandis hebben zich geëngageerd om de komende jaren te blijven meewerken aan het duurzamer en energiezuinig maken van onze regio. Frank Vanbrabant, CEO van netbedrijf Infrax geeft tekst en uitleg.

Z-Energy (39) - 20/12/16

Z-Energy (39) - 20/12/16

Bijna 1,7 miljoen woningen in België worden verwarmd met stookolie. Daarmee blijft de brandstof een belangrijke energiebron voor particulier verbruik. De distributie gebeurt door zo'n 600 brandstoffenverdelers.

Z-Energy (38) - 13/12/16

Z-Energy (38) - 13/12/16

Sinds kort zijn de netbeheerders het unieke aanspreekpunt voor alles wat met zonnepanelen te maken heeft. Voortaan kloppen eigenaars van pv-installaties bij hen aan als ze groenestroomcertificaten willen aanvragen. Z-Energy krijgt tekst en uitleg van Frank Vanbrabant, CEO van netbedrijf Infrax.

Z-Energy (37) - 06/12/16

Z-Energy (37) - 06/12/16

Het jaarlijkse Energieforum van Wingas had onlangs plaats in Autoworld, in het Brusselse Jubelpark. Philippe Jans van de beloftevolle startup Biolectric en professor Nathal Severijns van de KU Leuven waren de keynotesprekers.

Z-Energy (36) - 29/11/16

Z-Energy (36) - 29/11/16

Investeren in hernieuwbare energie is voor veel bedrijven een rendabele zaak gebleken. Z-Energy is te gast bij Indaver, dat instaat voor afvalbeheer en verwerking voor openbare besturen en industriële bedrijven. Op de vestiging in Willebroek staat sinds kort een windturbine.

Z-Energy (35) - 22/11/16

Z-Energy (35) - 22/11/16

Om aan alle behoeftes te voldoen, is een mix nodig van zowel hernieuwbare- als klassieke energiebronnen. In de haven van Antwerpen vinden we een belangrijke cluster van olie en petrochemie, waaronder het platform van Total. De voorbije jaren zijn grote inspanningen geleverd om de milieu-impact van die sector te verkleinen. Het is een dagelijkse zorg om schonere producten af te leveren met minder energieverbruik.

Z-Energy (34) - 15/11/16

Z-Energy (34) - 15/11/16

Nederland zal de toevoer van aardgas naar België over afzienbare tijd stopzetten. De netten waarover nu het laagcalorisch gas uit Nederland wordt verdeeld, zullen worden omgebouwd voor hoogcalorisch gas. Dat betekent een grote aanpassing van ons net, zowel voor transportnetbeheerder Fluxys als de distributienetbeheerders.

Z-Energy (33) - 08/11/16

Z-Energy (33) - 08/11/16

Duurzame mobiliteit is een zaak waar steeds meer bedrijven aandacht aan besteden. Elektrische voertuigen zitten dan ook in de lift. Z-Energy praat erover met William Meerschaut van Hyundai Belgium.

Z-Energy (32) - 01/11/16

Z-Energy (32) - 01/11/16

Verwarmingsketels op stookolie hebben de voorbije 10 tot 15 jaar een sterke evolutie gekend. Nieuwe technologieën bieden tal van mogelijkheden om als consument de energiefactuur te drukken.

Z-Energy Hydrogen (4) - 25/10/16

Z-Energy Hydrogen (4) - 25/10/16

De ontwikkeling van middelen voor het opslaan van energie wint aan belang. Hydrogenics is een Belgisch bedrijf dat al jarenlang technologie en producten ontwikkelt om energie op te slaan als waterstof en om te zetten in verschillende nuttige toepassingen. Het is in zijn niche een wereldspeler.

Z-Energy (31) - 25/10/16

Z-Energy (31) - 25/10/16

Om de doelstellingen inzake hernieuwbare energie te halen, zal ons land nog een tandje moeten bijsteken. Ondermeer de ontwikkeling van windenergie biedt nog heel wat potentieel. Z-Energy praat erover met Miguel de Schaetzen van Eneco Wind Belgium.

Z-Energy Hydrogen (3) - 18/10/16

Z-Energy Hydrogen (3) - 18/10/16

In het kader van een meer duurzame energiemix geniet waterstof de jongste jaren steeds meer belangstelling. Waterstof als brandstof voor auto's is een relatief nieuw gegeven. Maar autoconstructeurs en producenten van waterstof zijn overtuigd van het potentieel.

Z-Energy (30) - 18/10/16

Z-Energy (30) - 18/10/16

Wie investeert in energiezuinige maatregelen, kan daarvoor vaak rekenen op ondersteuning van de overheid. De Vlaamse regering heeft nu de regeling voor energiepremies vereenvoudigd. Vanaf 2017 trekt Vlaanderen volop de kaart van de totaalrenovatie.

Z-Energy (29) - 11/10/16

Z-Energy (29) - 11/10/16

Water is voor vele industrieën een belangrijk goed. In heel wat gevallen zijn er nog mogelijkheden om de watervoorziening duurzamer te maken of te rationaliseren. Dat gebeurde recent ook bij Oleon en Fuji Oil in Gent

Z-Energy Hydrogen (2) - 11/10/16

Z-Energy Hydrogen (2) - 11/10/16

Een aantal Belgische bedrijven investeren resoluut in waterstof. De Colruyt groep heeft al enkele jaren proefprojecten lopen om na te gaan hoe ze waterstof optimaal kan inzetten, zowel als brandstof als voor het opslaan van energie.

Z-Energy Hydrogen (1) - 04/10/16

Z-Energy Hydrogen (1) - 04/10/16

Om ons energiesysteem duurzamer te maken, zal ook opslag van hernieuwbare energie belangrijk worden. Waterstof is één van de mogelijkheden om hernieuwbare energie tijdelijk op te slaan of op een andere manier in te zetten, via het zogenaamde power-to-gas concept.

Z-Energy (28) - 04/10/16

Z-Energy (28) - 04/10/16

Energiezorg en milieubeleid krijgen een steeds groter belang in het bedrijfsleven. Efficiënter en duurzamer omspringen met grondstoffen levert besparingen op, maar draagt ook bij tot een kleinere ecologische voetafdruk. Autoconstructeur Audi in Vorst is op dat vlak een voortrekker.

Z-Energy (27) - 27/09/16

Z-Energy (27) - 27/09/16

Water is voor vele industrieën een belangrijk goed. In heel wat gevallen zijn er nog mogelijkheden om de watervoorziening duurzamer te maken of te rationaliseren. Dat gebeurde recent ook bij Oleon en Fuji Oil in Gent.