Z-Healthcare (15) -21/12/16

Z-Healthcare (15) -21/12/16

Steeds meer bedrijven tonen zich maatschappelijk en sociaal betrokken. Dat merkt ook Rode Kruis-Vlaanderen, dat kan rekenen op steun van zowel burgers als bedrijven. Het wil de structurele samenwerkingen met bedrijven nog verder uitbouwen.

Z-Healthcare (14) - 14/12/16

Z-Healthcare (14) - 14/12/16

Onze gezondheidszorg staat voor de uitdaging om de golf van de vergrijzing op te vangen. We leven langer en zullen dus later ook meer nood hebben aan aangepaste zorg. Om dat alles mogelijk te maken, moeten er hervormingen komen die ons gezondheidssysteem betaalbaar houden.

Z-Healthcare (13) - 07/12/16

Z-Healthcare (13) - 07/12/16

Vandaag meer dan ooit leveren zorgprofessionals inspanningen om de patiënt te betrekken bij al wat ze doen. Er wordt al lang gesproken over een zorg die de patiënt centraal stelt en afgestemd is op zijn of haar concrete verwachtingen, maar pas de laatste jaren dringt dat ook echt door in de praktijk.

Z-Healthcare (12) - 30/11/16

Z-Healthcare (12) - 30/11/16

Het UZ Gasthuisberg in Leuven heeft zijn afdeling neonatologie vernieuwd. Daarbij ging bijzondere aandacht naar de omstandigheden waarin de baby's verblijven om te herstellen.

Z-Healthcare (11) - 23/11/16

Z-Healthcare (11) - 23/11/16

Er is in de medische wereld een consensus: onze gezondheidszorg moet de patiënt centraal stellen, en meer inspelen op zijn of haar noden. Samen met andere evoluties, zoals de vergrijzing en de toename van het aantal chronische en complexe aandoeningen, heeft dat ook gevolgen voor het artsenkorps.

Z-Healthcare (10) - 16/11/16

Z-Healthcare (10) - 16/11/16

Eerste Hulp bij Ongevallen is onmisbaar voor elk bedrijf. Een ongeluk is immers snel gebeurd, zelfs al worden er genoeg maatregelen genomen om dit te voorkomen. Daarom moet elke werkgever ook eerste hulp organiseren, op maat van zijn onderneming.

Z-Healthcare (9) - 09/11/16

Z-Healthcare (9) - 09/11/16

Onze gezondheidszorg staat voor de uitdaging om de golf van de vergrijzing op te vangen. Om dat mogelijk te maken, moeten er hervormingen komen die ons gezondheidssysteem betaalbaar houden. Maar ook de consument en patiënt moeten hun rol opnemen en meer aandacht besteden aan preventie en een gezonde levensstijl.

Z-Healthcare (8) - 02/11/16

Z-Healthcare (8) - 02/11/16

Technologische innovatie is een belangrijke drijver in de medische wereld. In het domein van de medische beeldvorming is bijzondere vooruitgang geboekt: digitalisering van de foto's, lagere stalingsdoses en zuiverder beelden. Sinds kort is er ook spectrale technologie voor CT-scanners, die artsen toelaat nog meer informatie uit de scans te halen.

Z-Healthcare (7) - 26/10/16

Z-Healthcare (7) - 26/10/16

Z-HealthcareHet AZ Maria Middelares heeft een volledig nieuwe campus in gebruik genomen. Het Gentse ziekenhuis investeerde in een nieuw concept, dat nog meer op de noden van de patiënt werd afgestemd.

Z-Healthcare (6) - 19/10/16

Z-Healthcare (6) - 19/10/16

Onze maatschappij evolueert, en ook de geestelijke gezondheidszorg past zich aan. Bij de Zorggroep Alexianen in Tienen werd twee jaar geleden beslist om de klassieke afzonderingskamers een maand lang niet te gebruiken. De tijdelijke nieuwe aanpak werd snel een structurele verandering. Mét resultaat, ook op langere termijn.

Z-Healthcare (5) - 12/10/16

Z-Healthcare (5) - 12/10/16

De zoektocht naar personeel is ook voor veel social profit organisaties een dagelijkse zorg. Het Rode Kruis-Vlaanderen probeert er met een nieuwe campagne op een ludieke manier iets aan te doen. Iedereen weet dat je er terecht kan om bloed te geven, maar vanaf vandaag kunnen bedrijven er ook een sollicitant doneren.

Z-Healthcare (4) - 05/10/16

Z-Healthcare (4) - 05/10/16

De Health & Care beurs bracht in Flanders Expo in Gent zorgprofessionals, leveranciers en de academische wereld bijeen. De driedaagse beurs wil uitgroeien tot een trefpunt dat innovatie in de sector in de kijker stelt en stimuleert.

Z-Healthcare (3) - 28/09/16

Z-Healthcare (3) - 28/09/16

Het aanbod van zorg in Vlaanderen moet nog beter worden gecoördineerd. Ziekenhuizen en overheid zijn het daarover eens. Om het zorgaanbod te structureren, zullen er straks regionale ziekenhuisnetwerken worden geïnstalleerd. 4 ziekenhuizen uit Geel, Herentals, Mol en Turnhout hebben alvast beslist om samen het Kempens Ziekenhuisnetwerk vorm te geven.

Z-Healthcare (2) - 21/09/16

Z-Healthcare (2) - 21/09/16

Kwaliteitszorg is meer dan ooit belangrijk in de gezondheidszorg. Om kwaliteit op een gestructureerde manier op te volgen, zijn systemen als ISO-certifiëring al lang ingeburgerd in de privésector. Maar ook het Rode Kruis-Vlaanderen werkt al lang op zo'n gestructureerde manier om zijn kwaliteit te bewaken.

Z-Healthcare (1) - 14/09/16

Z-Healthcare (1) - 14/09/16

We leven steeds langer en ook in goede gezondheid. Heel wat senioren kiezen er dan ook voor om langer thuis of in een assistentiewoning te blijven. Ze kiezen bewust voor een comfortabele maar tegelijk ook veilige woonomgeving.

Z-Healthcare (29) - 18/05/16

Z-Healthcare (29) - 18/05/16

Door de groeiende populatie aan zorgbehoevende ouderen, groeit de nood aan privé-initiatieven om alle behoeftes te kunnen invullen. Er zijn dus meer zorgondernemers nodig. Iets waar men in Vlaanderen nog wantrouwig naar kijkt, maar wat in Nederland een ingeburgerd begrip is. Z-Healthcare ging kijken bij het netwerk van de Herbergiers.

Z-Healthcare (28) - 11/05/16

Z-Healthcare (28) - 11/05/16

Mensen die in armoede leven, hebben vaak te kampen met verschillende problematieken. Om de hulpverlening aan die groep te verbeteren, sloegen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de verenigingen waar armen het woord nemen de handen in elkaar voor een gezamenlijk proefproject.

Z-Healthcare (27) - 04/05/16

Z-Healthcare (27) - 04/05/16

Zonder financiële steun zouden heel wat activiteiten van het Rode Kruis niet bestaan. Naast de jaarlijkse stickeractie en giften van particulieren is ook de ondersteuning van bedrijven onontbeerlijk. Zo leidt een structureel partnership met AG Insurance tot een vervijfvoudiging van het aantal gratis opleidingen EHBO voor leerkrachten.

Z-Healthcare (26) - 27/04/16

Z-Healthcare (26) - 27/04/16

Door de vergrijzing en de tendens om langer thuis te leven, verrijzen in veel gemeenten bouwprojecten met assistentiewoningen. In de volksmond worden ze nog steeds serviceflats genoemd. Het gaat om compacte huizen of appartementen die aangepast zijn aan oudere bewoners, en waar ook een beroep kan gedaan worden op extra zorg en diensten. Ondermeer daardoor zit er veel diversiteit in de projecten met assistentiewoningen.

Z-Healthcare (25) - 20/04/16

Z-Healthcare (25) - 20/04/16

Als gevolg van de problemen in het Midden-Oosten hebben zich ook in ons land duizenden mensen gemeld om asiel te vragen. Het Rode Kruis-Vlaanderen is één van de organisaties die instaat voor de tijdelijk extra opvang van die asielzoekers. Voor de rekrutering van het extra personeel sloot de organisatie een samenwerking met de VDAB.