Z-HR (16) - 18/01/17

Z-HR (16) - 18/01/17

Wanneer een werkgever één van zijn medewerkers ontslaat, is hij in bepaalde gevallen verplicht een outplacementaanbod te doen.Twee derde van de Belgische werknemers die in 2014 een beroep deden op outplacement, kon binnen de zes maanden opnieuw aan de slag. Toch is een outplacement-kantoor geen arbeidsbureau. Hr-experte Sandra Vandorpe praat erover met Monica Sykora van Securex.

Z-HR (15) - 21/12/16

Z-HR (15) - 21/12/16

Werknemers en leidinggevenden zijn binnen hun werkomgeving steeds meer op zoek naar een dynamisch evenwicht tussen persoonlijk belang en bedrijfsbelang. In hun streven naar meer levenskwaliteit doen ze beroep op professionele coaches. Hierdoor kijken bedrijven vandaag ook helemaal anders naar coaching in vergelijking met enkele jaren geleden. HR-expert Sandra Vandorpe praat over de nieuwe evoluties binnen het coaching landschap met Marleen Boen en Kathleen Bosman van The Coaching Square, dat in 2016 haar tienjarig bestaan heeft gevierd.

Z-HR (14) - 14/12/16

Z-HR (14) - 14/12/16

Met het oog op een carrière die steeds duurzamer moet zijn, blijken rekruterings- en ontwikkelingsprocedures van werknemers tegenwoordig onmisbaar. Een beoordeling, assessment of screening geeft een waarheidsgetrouw en objectief beeld van de kandidaat. Zo verkleint een bedrijf de kans op het aanwerven van een verkeerd profiel. Werd een assessment in het verleden zo nu en dan in een selectieprocedure ingezet en dan met name bij hogere functies, tegenwoordig is het inzetten van assessments algemeen gebruik geworden.

Z-HR (13) - 07/12/16

Z-HR (13) - 07/12/16

De Europese Unie zet zich in om betere banen en een sociaal insluitende samenleving te creëren. Deze doelstellingen vormen de kern van de strategie Europa 2020 voor een slimme, duurzame en inclusieve groei in de EU. Het ESF speelt een belangrijke rol bij het halen van Europa's doelstellingen en het verzachten van de gevolgen van de economische crisis. Met een jaarlijks budget van tien miljard Euro is het ESF het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen in heel Europa.

Z-HR (12) - 30/11/16

Z-HR (12) - 30/11/16

Het arbeidsrecht voorziet voor de werknemer in een basisbescherming tegen ontslag. Maar verkozenen van sociale verkiezingen of werknemers met een bijzondere situatie zijn extra beschermd. HR Experte Sandra Vandorpe praat erover met Meester Filip Tilleman.

Z-HR (10) - 16/11/16

Z-HR (10) - 16/11/16

De bedrijfswereld wordt de laatste jaren continu uitgedaagd door een doorgedreven digitalisering. Ook het personeelsbeleid en complexe HR-processen worden steeds meer gedigitaliseerd wat leidt tot een verhoogde efficiëntie, tijdswinst en uiteindelijk ook een verhoogde business value. HR experte Sandra Vandorpe praat erover met Bert Schelfaut van VDAB.

Z-HR (9) - 09/11/16

Z-HR (9) - 09/11/16

Frankrijk voert strijd tegen sociale dumping. Buitenlandse transporteurs moeten vanaf 1 juli 2016 rekening houden met de Wet Macron en de Franse minimumlonen respecteren. Vooral de lageloonlanden worden daarmee geviseerd aangezien de Belgische lonen sowieso al een stuk hoger liggen. Waar moeten Belgische chauffeurs rekening mee houden als ze de Franse grens oversteken?

Z-HR (8) - 26/10/16

Z-HR (8) - 26/10/16

In 2014 ging het eenheidsstatuut van kracht waarbij een nieuwe ontslagregeling geldt voor arbeiders en bedienden. In het arbeidsrecht werd ook gesleuteld aan de ontslagregeling. Er werd een motiveringsplicht bij ontslag ingevoerd. Moet ieder ontslag nu door de werkgever gemotiveerd worden? In HR-expert praat Sandra Vandorpe hierover met Meester Filip Tilleman.

Z-HR (7) - 19/10/16

Z-HR (7) - 19/10/16

Het creëren van een werkplaats die gezondheid en welzijn stimuleert, gaat veel verder dan het aanbieden van sportactiviteiten en het serveren van gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant. Vandaag spreekt men over het introduceren van een vitaliteitscultuur. Een gesprek tussen HR expert Sandra Vandorpe en Kathleen Bosman van Training & Coaching Square

Z-HR (6) - 12/10/16

Z-HR (6) - 12/10/16

In ons land telt het RISIV 350.000 zieken met méér dan 1 jaar ziekte op de teller. Daarvan zijn er meer dan 122.000 met psychosociale aspecten. De Belgische sociale zekerheid betaalt bijna 6.4 miljard uit aan ziekte-uitkeringen. Dat is zowat een half miljard euro meer dan aan werklozensteun. HR Expert Sandra Vandorpe zoekt met Sofie Lameire van Securex naar oplossingen.

Z-HR (5) - 05/10/16

Z-HR (5) - 05/10/16

Werkwerkers zijn van essentieel belang voor de productiviteit van een onderneming. Daarom is het belangrijk dat bedrijfsleiders mensgericht ondernemen. Samen met Vlaanderen en Europa investeert ESF, het Europees Sociaal Fonds, in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen. Het ESF zet vernieuwende projecten op met als doel om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. Bij het technologiebedrijf Televic in Izegem investeerde het ESF mee in een project dat de bevlogenheid bij werknemers moet vergroten.

Z-HR (4) - 28/09/16

Z-HR (4) - 28/09/16

Indien een werkgever de mogelijkheid biedt tussen een salarisverhoging of een bedrijfswagen kiezen de meeste werknemers nog altijd voor de auto. T och zijn er een aantal valkuilen, en vooral dan voor de werkgever. HR-expert Sandra Vandorpe praat hierover met Meester Filip Tilleman.

Z-HR (3) - 21/09/16

Z-HR (3) - 21/09/16

De demografische trends liegen er niet om - talent wordt schaars en zal in de komende jaren nog slechts beperkt aanwezig. Het zal nog minder beschikbaar worden dan kapitaal. Daarom is een andere manier van leiding geven broodnodig. HR-experte Sandra Vandorpe praat hierover met Kathleen Bosman van Training and Coaching Square

Z-HR (2) - 14/09/16

Z-HR (2) - 14/09/16

De regering heeft haar plan voor meer werkbaar en wendbaar werk gelanceerd. Of met andere woorden meer werkbare jobs op maat. Een gesprek met Hr-experte Sandra Vandorpe en Iris Tolpe legaal adviseur van Securex.

Z-HR (1) - 08/09/16

Z-HR (1) - 08/09/16

Ons land blijft onlosmakelijk verbonden met de vloek van hoge loonkosten. Om de werkgevers wat te ontlasten en de tewerkstelling te stimuleren heeft de Vlaamse regering een reeks subsidiemaatregelen in het leven geroepen zoals de RSZ-subsidie.

Z HR (27) - 22/06/16

Z HR (27) - 22/06/16

Betrokken medewerkers die hun verantwoordelijkheden opnemen, leidinggevenden die het beste uit hun werknemers halen. Het zijn allemaal kenmerken voor een innovatieve arbeidsorganisatie. We werken er allemaal aan maar slagen er te weinig in om dit te realiseren. HR-experte Sandra Vandorpe praat erover met Mieke Van Gramberen van Flanders Synergy.

Z HR (26) - 15/06/16

Z HR (26) - 15/06/16

In België verblijven verschillende soorten vluchtelingen. Ook deze mensen willen graag aan het werk om zo snel mogelijk hun toekomst weer vorm te geven. Bovendien kunnen ze een meerwaarde betekenen voor onze arbeidsmarkt en economie. HR-experte Sandra Vandorpe praat hierover met Patrick Vercruyse van VDAB.

Z HR (25) - 08/06/16

Z HR (25) - 08/06/16

1 op 3 werkgevers heeft vacatures openstaan maar vindt niet de juiste kandidaten. Toch is 1 op 4 werknemers op zoek naar een nieuwe job. HR Expert Jan Van Acoleyen praat over deze mismatch met Joyce Pafort van Tempo-Team.

Z HR (24) - 01/06/16

Z HR (24) - 01/06/16

Stress, overvolle agenda's, druk en verkramping, we kampen er allemaal mee. Dit wil echter niet zeggen dat we eraan ten onder moet gaan. HR-expert Jan Van Acoleyen praat erover met Marleen Boen van The House To Be en Jef Geys auteur van het boek "Rusten is het nieuwe sporten".