Z-HR (25) - 26/04/17

Z-HR (25) - 26/04/17

De dag van vandaag zijn bedrijven continu in transformatie. Leidinggevende zijn hierdoor een belangrijke stakeholder in het leerproces van hun medewerkers. Leiders kiezen steeds vaker om een aangepast coaching programma te volgen om deze taak op een succesvolle manier te volbrengen.

Z-HR (24) - 19/04/17

Z-HR (24) - 19/04/17

Werkgevers zijn continu op zoek om onbekend groeipotentieel te benutten bij werknemers. Dit leidt vaak tot een efficiëntere organisatie binnen het bedrijf waardoor werknemers vaak met meer zin komen werken. Om dit proces te bevorderen kunnen leidinggevenden een speciale NLP opleiding volgen.

Z-HR (23) - 29/03/17

Z-HR (23) - 29/03/17

Werkgevers op zoek naar de ideale werknemer kunnen onder begeleiding van VDAB beroep doen op de Individuele Beroepsopleiding. Deze on-the-job-opleiding is de perfecte oplossing voor vacatures die niet ingevuld raken. Voor de werkgever levert dit niet alleen een forse besparing op van administratieve en loonkosten. VDAB staat ook in voor de nodige ondersteuning en opleiding.

Z-HR (22) - 08/03/17

Z-HR (22) - 08/03/17

Het geven van sollicitatiefeedback is niet verplicht. Maar als je aan VDAB extra ondersteuning vraagt bij bemiddeling ben je als ondernemer verplicht om sollicitatiefeedback uit te wisselen met een sollicitatie bemiddelaar. De maatregel wil toelaten om een juister profiel van sollicitanten in te schatten en hen beter naar een passende job te leiden.

Z-HR  (21) - 22/02/17

Z-HR (21) - 22/02/17

Voor zowel ondernemers als werknemers kan een coaching traject hulp bieden bij het nemen van moeilijke beslissingen. Daarom werd in 2004 door Marleen Boen ITHAKA opgericht, een dochteronderneming van Training & Coaching Square. Dit bedrijf heeft als focus NLP in business en draagt met een holistische visie bij tot de ontwikkeling van bezielde mensen of organisaties.

Z-HR (20) - 15/02/17

Z-HR (20) - 15/02/17

Ondanks de loonkostvermindering vanaf 54 jaar blijft de aanwerving van oudere werknemers voor veel ondernemers een dure aangelegenheid. Dit probeert de Federale Overheid te compenseren met job coaching en extra premies voor werkgevers die 50-plussers aannemen. Welke meerwaarde creëert een oudere werknemer in een bedrijf? En welke werkgevers stellen zich hiervoor open? HR Expert Sandra van Dorpe praat erover met Diane Broekmans van VDAB.

Z-HR (19) - 08/02/17

Z-HR (19) - 08/02/17

Ondernemers willen continu de juiste keuzes maken. Waardenbewust zijn kan hen helpen om zowel de professionele ontwikkeling als het persoonlijk welzijn te bevorderen. Daarom werd de toolbox "levenswiel" ontwikkeld door Katrin Van Bladel en Marleen Boen van The Coaching Square. Op basis van diverse waardentests en werkschema's wordt gepolst naar de waarden van bedrijfsleiders én werknemers. HR Expert Sandra Van Dorpe gaat samen met hen op ontdekkingstocht.

Z-HR (18) - 01/02/17

Z-HR (18) - 01/02/17

De voorbije jaren hebben tal van sociaal secretariaten hun krachten gebundeld. Vaak maakt de fusie de twee partners solider waardoor ze een breder scala aan dossiers kunnen behandelen. Zo verging het ook Sofibo uit Sint-Niklaas en Sodiska uit Zwijnaarde. Beide zijn afkomstig uit de bouwsector, en noemen zich voortaan Accuria. Door de fusie beschikken ze over de mogelijkheid om hun klanten ook HR dienstverlening aan te bieden. HR-expert Sandra Van Dorpe praat erover met Els Rutten en Lieven Barbier van Accuria.

Z-HR (17) - 25/01/17

Z-HR (17) - 25/01/17

Voor zowel ondernemers als werknemers kan een coaching traject hulp bieden bij het nemen van moeilijke beslissingen. Daarom werd in 2004 ITHAKA opgericht. Een team van vijf gedreven partners dat met een holistische visie bijdraagt tot de ontwikkeling van bezielde mensen of organisaties. HR-experte Sandra Van Dorpe praat erover met Marleen Boen van The Coaching Square.

Z-HR (16) - 18/01/17

Z-HR (16) - 18/01/17

Wanneer een werkgever één van zijn medewerkers ontslaat, is hij in bepaalde gevallen verplicht een outplacementaanbod te doen.Twee derde van de Belgische werknemers die in 2014 een beroep deden op outplacement, kon binnen de zes maanden opnieuw aan de slag. Toch is een outplacement-kantoor geen arbeidsbureau. Hr-experte Sandra Vandorpe praat erover met Monica Sykora van Securex.

Z-HR (15) - 21/12/16

Z-HR (15) - 21/12/16

Werknemers en leidinggevenden zijn binnen hun werkomgeving steeds meer op zoek naar een dynamisch evenwicht tussen persoonlijk belang en bedrijfsbelang. In hun streven naar meer levenskwaliteit doen ze beroep op professionele coaches. Hierdoor kijken bedrijven vandaag ook helemaal anders naar coaching in vergelijking met enkele jaren geleden. HR-expert Sandra Vandorpe praat over de nieuwe evoluties binnen het coaching landschap met Marleen Boen en Kathleen Bosman van The Coaching Square, dat in 2016 haar tienjarig bestaan heeft gevierd.

Z-HR (14) - 14/12/16

Z-HR (14) - 14/12/16

Met het oog op een carrière die steeds duurzamer moet zijn, blijken rekruterings- en ontwikkelingsprocedures van werknemers tegenwoordig onmisbaar. Een beoordeling, assessment of screening geeft een waarheidsgetrouw en objectief beeld van de kandidaat. Zo verkleint een bedrijf de kans op het aanwerven van een verkeerd profiel. Werd een assessment in het verleden zo nu en dan in een selectieprocedure ingezet en dan met name bij hogere functies, tegenwoordig is het inzetten van assessments algemeen gebruik geworden.

Z-HR (13) - 07/12/16

Z-HR (13) - 07/12/16

De Europese Unie zet zich in om betere banen en een sociaal insluitende samenleving te creëren. Deze doelstellingen vormen de kern van de strategie Europa 2020 voor een slimme, duurzame en inclusieve groei in de EU. Het ESF speelt een belangrijke rol bij het halen van Europa's doelstellingen en het verzachten van de gevolgen van de economische crisis. Met een jaarlijks budget van tien miljard Euro is het ESF het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen in heel Europa.

Z-HR (12) - 30/11/16

Z-HR (12) - 30/11/16

Het arbeidsrecht voorziet voor de werknemer in een basisbescherming tegen ontslag. Maar verkozenen van sociale verkiezingen of werknemers met een bijzondere situatie zijn extra beschermd. HR Experte Sandra Vandorpe praat erover met Meester Filip Tilleman.

Z-HR (10) - 16/11/16

Z-HR (10) - 16/11/16

De bedrijfswereld wordt de laatste jaren continu uitgedaagd door een doorgedreven digitalisering. Ook het personeelsbeleid en complexe HR-processen worden steeds meer gedigitaliseerd wat leidt tot een verhoogde efficiëntie, tijdswinst en uiteindelijk ook een verhoogde business value. HR experte Sandra Vandorpe praat erover met Bert Schelfaut van VDAB.

Z-HR (9) - 09/11/16

Z-HR (9) - 09/11/16

Frankrijk voert strijd tegen sociale dumping. Buitenlandse transporteurs moeten vanaf 1 juli 2016 rekening houden met de Wet Macron en de Franse minimumlonen respecteren. Vooral de lageloonlanden worden daarmee geviseerd aangezien de Belgische lonen sowieso al een stuk hoger liggen. Waar moeten Belgische chauffeurs rekening mee houden als ze de Franse grens oversteken?

Z-HR (8) - 26/10/16

Z-HR (8) - 26/10/16

In 2014 ging het eenheidsstatuut van kracht waarbij een nieuwe ontslagregeling geldt voor arbeiders en bedienden. In het arbeidsrecht werd ook gesleuteld aan de ontslagregeling. Er werd een motiveringsplicht bij ontslag ingevoerd. Moet ieder ontslag nu door de werkgever gemotiveerd worden? In HR-expert praat Sandra Vandorpe hierover met Meester Filip Tilleman.

Z-HR (7) - 19/10/16

Z-HR (7) - 19/10/16

Het creëren van een werkplaats die gezondheid en welzijn stimuleert, gaat veel verder dan het aanbieden van sportactiviteiten en het serveren van gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant. Vandaag spreekt men over het introduceren van een vitaliteitscultuur. Een gesprek tussen HR expert Sandra Vandorpe en Kathleen Bosman van Training & Coaching Square

Z-HR (6) - 12/10/16

Z-HR (6) - 12/10/16

In ons land telt het RISIV 350.000 zieken met méér dan 1 jaar ziekte op de teller. Daarvan zijn er meer dan 122.000 met psychosociale aspecten. De Belgische sociale zekerheid betaalt bijna 6.4 miljard uit aan ziekte-uitkeringen. Dat is zowat een half miljard euro meer dan aan werklozensteun. HR Expert Sandra Vandorpe zoekt met Sofie Lameire van Securex naar oplossingen.