Z-Insurance (11):: Rechtsbijstand - 12/12/17

Z-Insurance (11):: Rechtsbijstand - 12/12/17

We leven in een wereld waar we steeds vaker geconfronteerd worden met juridische problemen en conflicten. Slechts weinig zelfstandigen of kmo's hebben de middelen om zich in dat geval te laten omringen door juristen of advocaten. Een verzekering rechtsbijstand kan dus erg nuttig zijn.

Z-Insurance (10): Pensioenhervorming - 05/12/17

Z-Insurance (10): Pensioenhervorming - 05/12/17

De pensioenproblematiek blijft geregeld de media halen. Niet in het minst omwille van een nieuwe reeks maatregelen van de federale regering die ook betrekking hebben op het pensioensparen en de pensioenplannen voor zelfstandigen. De meeste Belgen weten niet wat er hen te wachten staat en zijn te weinig voorbereid.

Z-Insurance (9): Digitalisering 28/11/17

Z-Insurance (9): Digitalisering 28/11/17

Eén van de grote uitdagingen voor de verzekeringssector is de digitalisering. Het traditionele businessmodel met agenten en makelaars staat onder druk. Verzekeringsmaatschappijen zoeken naar mogelijkheden om de klantenbeleving te verhogen en met digitale platformen in te spelen op hun vragen.

Z-Insurance (8): Tienjarige aansprakelijkheid - 21/11/17

Z-Insurance (8): Tienjarige aansprakelijkheid - 21/11/17

In juli 2018 treedt een nieuwe wet op de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere bouwberoepen in voege. De bedoeling is om verzekerden een betere bescherming te bieden door alle partijen die betrokken zijn bij een bouwproject een aansprakelijkheid van 10 jaar op te leggen.

Z-Insurance (7): Rechtsbijstandverzekering - 14/11/17

Z-Insurance (7): Rechtsbijstandverzekering - 14/11/17

80% van de Belgische kmo's zijn eenmanszaken of kleine bedrijven met een beperkt aantal werknemers. Naast hun dagelijkse professionele activiteiten moeten deze ondernemers ook voldoen aan heel wat administratieve, fiscale, boekhoudkundige verplichtingen. De rechtsbijstandverzekering kan in dat geval een waardevolle ondersteuning vormen.

Z-Insurance (6): Pensioensparen - 07/11/17

Z-Insurance (6): Pensioensparen - 07/11/17

Het pensioensparen bestaat precies 30 jaar en is een groot succes. Vandaag doen 2,5 miljoen Belgen aan pensioensparen, in diverse vormen. Het kan gaan om een pensioenspaarfonds, een spaarverzekering tak21 of tak23 verzekering.

Z-Insurance (5): Pensioenen - 31/10/17

Z-Insurance (5): Pensioenen - 31/10/17

De toekomst van de pensioenen blijft in ons land een heet hangijzer. Met verschillende maatregelen probeert de regering de betaalbaarheid van het wettelijke pensioenstelsel te verzekeren. Tegelijk vragen velen zich af wat ze zelf kunnen doen om na hun pensionering een comfortabel leven te kunnen leiden.

Z-Insurance (4): Prijzen vergelijken - 24/10/17

Z-Insurance (4): Prijzen vergelijken - 24/10/17

Het internet is een steeds belangrijker bron van informatie voor consumenten. Informatie, simulaties en prijzen vergelijken is een koud kunstje geworden. De verzekeringssector speelt daarop in met nieuwe producten en diensten.

Z-Insurance (3): Rechtsbijstandverzekering - 17/10/17

Z-Insurance (3): Rechtsbijstandverzekering - 17/10/17

Een rechtsbijstandsverzekering is geen verplichte verzekering. Vaak rijst de vraag of het wel nuttig is om zo'n polis te onderschrijven. Z-insurance bekijkt wat het nut is van een rechtsbijstand bij autoverzekeringen.

Z-Insurance (2): Digitalisering - 10/10/17

Z-Insurance (2): Digitalisering - 10/10/17

De wereld waarin verzekeraars actief zijn, evolueert en digitaliseert. Verzekeringsmaatschappijen passen zich aan en laten ook hun interne organisatie moet mee evolueren. AXA is hier een mooi voorbeeld van, het nam zopas een volledig nieuw hoofdkantoor in gebruik.

Z-Insurance (1): Rechtsbijstand - 03/10/17

Z-Insurance (1): Rechtsbijstand - 03/10/17

In de context werkgever - werknemer spelen verschillende facetten van onze wetgeving een belangrijke rol, ondermeer het arbeidsrecht en het sociaal recht. Niet zelden leiden discussies tussen bedrijven en hun medewerkers tot betwistingen. Net daar kan een polis rechtsbijstand van pas komen.

Z-Insurance (12) - 15/12/16

Z-Insurance (12) - 15/12/16

Hoe kan je je medewerkers motiveren en aan je bedrijf binden zonder hun salaris te verhogen? Het is een vraag die veel bedrijfsleiders zich stellen. De verzekeringssector speelt daarop in met hospitalisatieverzekeringen. Z-Insurance krijgt uitleg van Martine Buyens van AXA Belgium

Z-Insurance (11) - 08/12/16

Z-Insurance (11) - 08/12/16

Verzekeren betekent voorzieningen treffen voor onverwachte omstandigheden. Dat betekent ook stilstaan bij wat er gebeurt als u er niet meer zou zijn. Er zijn diverse vormen van overlijdensverzekeringen, en daar praat Z-Insurance over met Eric Vanbrusselen van AG Insurance.

Z-Insurance (10) - 01/12/16

Z-Insurance (10) - 01/12/16

We spreken vaak over factories of the future: bedrijven die de digitalisering omarmen en maximaal inzetten op automatisering en robotisering. Maar dergelijke infrastructuur - machines, werfmaterieel of IT - vraagt om aangepaste bescherming en verzekeringen. Z-Insurance vraagt raad aan Philippe De Cuyper van AXA Belgium.

Z-Insurance (9) - 24/11/16

Z-Insurance (9) - 24/11/16

De discussie over de betaalbaarheid van de pensioenen is opnieuw volop in de actualiteit. Minister Bacquelaine heeft recent laten verstaan dat de regering het uitbouwen van een bijkomend pensioen naast het wettelijke pensioen wil stimuleren. Z-Insurance krijgt tekst en uitleg van Jean Michel Kupper van AG Insurance.

Z-Insurance (8) - 17/11/16

Z-Insurance (8) - 17/11/16

Rechtsbijstand is een effectief middel om uw bedrijf in te dekken tegen de gevolgen van juridische betwistingen. Het mag dan ook niet verbazen dat de rechtsbijstand aan belang wint. Z-Insurance krijgt meer uitleg van Mireille Urlus, de CEO van ARAG België.

Z-Insurance (7) - 10/11/16

Z-Insurance (7) - 10/11/16

Bij conflicten tussen bedrijven wordt de laatste tijd steeds meer aandacht besteed aan bemiddeling. Maar wat is het precies en hoe werkt het? Z-insurance vraagt het aan Marnik Vanhaverbeke, directeur van rechtsbijstand LAR bij AXA Belgium.

Z-Insurance (6) - 03/11/16

Z-Insurance (6) - 03/11/16

Het minste dat we over de verzekeringssector kunnen zeggen, is dat ze voor heel wat uitdagingen staat. De voorbije maanden kwamen verschillende verzekeraars in het nieuws met herstructureringsplannen. En daarbij wordt steevast verwezen naar de digitalisering. Z-Insurance praat erover met Hans De Cuyper, CEO van AG Insurance.

Z-Insurance (5) - 27/10/16

Z-Insurance (5) - 27/10/16

Cyberrisico's behoren vandaag tot de dagelijkse realiteit van bedrijven, en niet enkel de grote ondernemingen. Ook zelfstandigen, vrije beroepers en kmo's worden erdoor getroffen. Vandaag praten we in Z-Insurance met Jan Ma Ja, van AXA Belgium over de mogelijke bescherming tegen cyberrisico's.

Z-Insurance (4) - 20/10/16

Z-Insurance (4) - 20/10/16

De rechtsbijstand verandert mee met de maatschappelijke evoluties. Zo zien we dat consumenten vandaag ook het verzekeringsaanbod kritischer bekijken. Meer uitleg krijgen we in Z-Insurance van Mireille Urlus, de CEO van ARAG.