The way to health & safety: Previdis 14/10/16

14/10/16 om 20:00 - Bijgewerkt op 03/10/16 om 08:08

Preventie is één van de essentiële elementen om het aantal arbeidsongevallen te laten dalen en om een gezonde werkomgeving te creëren. Voorkomen, dat betekent de gevaren afbakenen, de risico's elimineren of zo veel mogelijk proberen beperken. Previdis kiest bewust voor een participatieve aanpak, waarbij ze haar aandacht toespitst op de humane factoren en de technische aspecten verbonden aan de preventie.

Preventie is één van de essentiële elementen om het aantal arbeidsongevallen te laten dalen en om een gezonde werkomgeving te creëren. Voorkomen, dat betekent de gevaren afbakenen, de risico's elimineren of zo veel mogelijk proberen beperken. Previdis kiest bewust voor een participatieve aanpak, waarbij ze haar aandacht toespitst op de humane factoren en de technische aspecten verbonden aan de preventie.

Trends - Bedrijvenmeer

Trends - Beleidmeer

Trends - Financemeer

Onze partners