Z-Pension (4) - 17/06/16

Z-Pension (4) - 17/06/16

Veel zelfstandige bedrijfsleiders vragen zich af of ze hun privé- en/of hun bedrijfskapitaal kunnen gebruiken om een deel van hun vermogen over te dragen aan de kinderen of kleinkinderen. En wat zijn de fiscale gevolgen?


Z-Pension (3) - 10/06/16

Z-Pension (3) - 10/06/16

Om uw levensstandaard tijdens het pensioen te behouden, is een aangepaste strategie nodig. U kunt het wettelijke pensioen aanvullen met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en/of de Individuele Pensioentoezegging (IPT).


Z-Pension (2) - 04/06/16

Z-Pension (2) - 04/06/16

Om de pensioenstrategie rond te maken, kunt u alle niet-fiscale beleggingsvormen, met onder andere oblligaties, aandelen, beleggingsverzekeringen, gebruiken. Dit wordt de 4de pensioenpijler genoemd. Zo kunt u als zelfstandige of bedrijfsleider uw wettelijk pensioen aanvullen.


Z-Pension (1) - 27/05/16

Z-Pension (1) - 27/05/16

Een gemiddeld pensioen van een zelfstandige bedraagt minder dan € 1.000 per maand. Hoe kunt u als zelfstandige of bedrijfsleider de kloof tussen uw huidige loon en het latere pensioen zelf overbruggen om uw levensstandaard op peil te houden?


Z-Pension & Income Protection (8) - 20/11/15

Z-Pension & Income Protection (8) - 20/11/15

U kunt uw tweedepijler-pensioencontracten gebruiken voor de financiering van privé vastgoed. Dit kan via uw vennootschap met een Individuele Pensioentoezegging, ook IPT genoemd en via het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, ook gekend als VAPZ. U kunt daarnaast ook een zogenaamd tweedepijlerkrediet afsluiten.


Z-Pension & Income Protection (7) - 13/11/15

Z-Pension & Income Protection (7) - 13/11/15

Een verzekering "Gewaarborgd Inkomen" dekt het inkomensverlies als u door ziekte of ongeval langere tijd niet kan werken. Daarnaast kan de bedrijfsleider ook het voortbestaan van zijn zaak veilig stellen via een omzetverzekering. Deze verzekering wordt afgesloten door uw vennootschap en garandeert dat tot 60% van de omzet behouden blijft dankzij een financiële tussenkomst van de verzekeraar.


Z-Pension & Income Protection (6) - 06/11/15

Z-Pension & Income Protection (6) - 06/11/15

Indien u arbeidsongeschikt wordt, betaalt de verzekering Gewaarborgd Inkomen u maandelijks een uitkering. Het principe is heel eenvoudig: met een maandelijkse premie stelt u uw inkomen veilig als u straks door een ongeval of door ziekte wordt getroffen. Deze premie is bovendien fiscaal aftrekbaar.


Z-Pension & Income Protection (5) - 30/10/15

Z-Pension & Income Protection (5) - 30/10/15

Een Key-Man Verzekering keert bij een overlijden van de sleutelfiguur in een bedrijf een kapitaal uit aan zijn onderneming en kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat investeringskredieten verder afbetaald worden. Bovendien kunt u de premie voor de Key-Man verzekering ook inbrengen in de vennootschapsbelasting.


Z-Pension & Income Protection (4) - 23/10/15

Z-Pension & Income Protection (4) - 23/10/15

Geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers of kinesitherapeuten hebben een akkoord over hun tarieven aanvaard en krijgen in ruil daarvoor een jaarlijkse toelage van het RIZIV voor een verzekering gewaarborgd inkomen of voor een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, ook een sociaal VAPZ genoemd.


Z-Pension & Income Protection (3) - 16/10/15

Z-Pension & Income Protection (3) - 16/10/15

Met een VAPZ kan een zelfstandige elk jaar een som opzij zetten voor zijn pensioen. Op zijn pensioenleeftijd ontvangt hij of zij dan het pensioenkapitaal, dat opgebouwd is uit de betaalde premies plus de rente op dit kapitaal en de eventuele winstdeelname. Een VAPZ is een must voor een zelfstandige. Geen enkele andere spaarformule is zo interessant.


Z-Pension & Income Protection (2) - 09/10/15

Z-Pension & Income Protection (2) - 09/10/15

Met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) kan een zelfstandige elk jaar een som opzij zetten voor zijn pensioen. Op zijn pensioenleeftijd ontvangt hij of zij dan het pensioenkapitaal dat opgebouwd is uit de betaalde premies plus de rente op dit kapitaal en de eventuele winstdeelname.


Z-Pension & Income Protection (1) - 02/10/15

Z-Pension & Income Protection (1) - 02/10/15

Het gemiddelde wettelijke pensioen van een zelfstandige man bedraagt vandaag gemiddeld 600 euro per maand. Voor een zelfstandige vrouw is dat nauwelijks 200 euro per maand. Hoe kunt u er als zelfstandige voor zorgen dat u tijdens en na uw carrière over voldoende financiële middelen beschikt om uw levensstandaard op peil te houden?