Z-Notaristips (17) - 20/03/17

Z-Notaristips (17) - 20/03/17

Het erfrecht kan nogal verschillen tussen samenwonenden en gehuwden als één van de partners komt te overlijden. Notaris Strobbe overloopt de verschillen.

Z-Notaristips (16) - 11/03/17

Z-Notaristips (16) - 11/03/17

De vraag die we vandaag stellen aan Notaris Strobbe is hoe niet gehuwde samenwonenden elkaar kunnen beschermen bij overlijden van één van hen?

Z-Notaristips (15) - 06/03/17

Z-Notaristips (15) - 06/03/17

Soms zijn er meerdere aandeelhouders in een vennootschap, maar staat er in de statuten niets vermeld over de aandelenoverdracht. Betekent dit dan dat iedere vennoot de vrijheid heeft zijn aandelen zomaar over te dragen aan om even het wie? Die vraag stellen we aan Notaris Blindeman.

Z-Notaristips (14) - 27/02/17

Z-Notaristips (14) - 27/02/17

Is de aankoop van je gezinswoning met je BVBA een goed idee of niet? Fiscale redenen zijn niet de enige die we moeten bekijken bij de aankoop van een gezinswoning met uw vennootschap. Notaris Blindeman legt uit waarom.

Z-Notaristips (13) - 20/02/17

Z-Notaristips (13) - 20/02/17

Om een vennootschap op te richten of de statuten te wijzigen, moet je beroep doen op een notaris. Maar hoe gaat dit concreet in z'n werk? Notaris Christophe Blindeman geeft ons daar meer informatie over.

Z-Notaristips (12) - 13/02/17

Z-Notaristips (12) - 13/02/17

Wat als ouders een aanzienlijke effectenportefeuille bezitten en deze voor het overgrote deel op naam van de vier kinderen willen zetten? Is de maatschap dan een goed instrument voor het familiale vermogensbeheer? We vragen het aan notaris Blindeman.

Z-Notaristips (11) - 06/02/17

Z-Notaristips (11) - 06/02/17

Indien je zelfstandige bent en je wenst je activiteiten onder te brengen in een BVBA, stel je op die manier dan je privé-vermogen veilig bij een eventueel faillissement of schadeclaim? We stellen de vraag aan notaris Christophe Blindeman.

Z-Notaristips (10) - 30/01/17

Z-Notaristips (10) - 30/01/17

Er komt een moment waarop je voldoende spaarcentjes hebt of waarop je eerste woning is afbetaald. Is investeren in een tweede verblijf dan een goede idee? We spreken er over met notaris van Opstal.

Z-Notaristips (9) - 23/01/17

Z-Notaristips (9) - 23/01/17

Je huis of je appartement verkopen kan op verschillende manieren. Eén van de opties is een openbare verkoop. Maar hoe verloopt zo'n verkoop en wat zijn de voordelen voor de koper en voor de verkoper? Notaris van Opstal weet er alles van.

Z-Notaristips (8) - 16/01/17

Z-Notaristips (8) - 16/01/17

Of het in uw geval beter is een schenking te doen van vastgoed, een testament op te stellen of gewoon het erfrecht te laten gelden, is iets wat ieder voor zich moet bespreken met zijn of haar notaris. Elke situatie is namelijk anders. We overlopen de verschillende opties met Notaris Van Opstal.

Z-Notaristips (7) - 09/01/16

Z-Notaristips (7) - 09/01/16

Voor u een appartement of huis aankoopt is het belangrijk om de rekening te maken van alle bijkomende kosten. Maar wat zijn die verschillende kosten? We vragen het aan Notaris van Opstal.

Z-Notaristips (6) - 02/01/17

Z-Notaristips (6) - 02/01/17

Is vastgoed een veilige investering? Nu ons spaargeld steeds minder opbrengt, stellen veel mensen zich de vraag of investeren in vastgoed niet de beste optie is. Notaris van Opstal geeft ons enkele bruikbare tips.

Z-Notaristips (5) - 30/12/16

Z-Notaristips (5) - 30/12/16

Meestal erven mensen vandaag op latere leeftijd. Op het moment dat ze een erfenis krijgen, hebben ze al jaren gewerkt, een huis gekocht, genieten ze van een zeker comfort en hebben ze eigenlijk het geld minder nodig. Hun kinderen daarentegen, staan in de startblokken van hun leven. Misschien willen ze een gezin stichten of een huis kopen.. Een financieel steuntje is dan vaak meer dan welkom. Wat zijn de mogelijkheden in dergelijke situaties? Notaris Blindeman legt uit.

Z-Notaristips (4) - 23/12/16

Z-Notaristips (4) - 23/12/16

Hoe u een schenking het best aanpakt, is heel erg afhankelijk van wat u wil schenken. Notaris Blindeman legt ons de verschillen uit het tussen een handgift, bankgift en een schenking.

Z-Notaristips (3) - 16/12/16

Z-Notaristips (3) - 16/12/16

Heeft een schenking tussen echtgenoten nog zin? Notaris Blindeman legt uit wat we als partners kunnen doen om naast de wettelijke regeling nog extra zaken te voorzien voor de langstlevende echtgenoot.

Z-Notaristips (2) - 09/12/16

Z-Notaristips (2) - 09/12/16

Wat doet u best met uw ouderlijke woning als u die wenst na te laten aan uw kinderen? Schenken of in de erfenis laten zitten? Notaris Blindeman geeft toelichting.

Z-Notaristips (1) - 02/12/16

Z-Notaristips (1) - 02/12/16

Notaris Christophe Blindeman geeft ons meer informatie over het duo-legaat. Als u wil schenken aan iemand die geen familie is en daarbij ook een goed doel wil steunen, zou dit wel eens een goede oplossing kunnen zijn.

De Notaristip (10) - 25/11/16

De Notaristip (10) - 25/11/16

Statuten zijn de grondregels van de vennootschap. Deze moeten soms gewijzigd worden. Waarom is dit en hoe gaat dit in de praktijk?

De Notaristip (9) - 18/11/16

De Notaristip (9) - 18/11/16

Stel dat je een woning koopt en de verkoper wenst daar nog even te blijven wonen, wat zijn hier dan de gevolgen van en wat kunnen de risico's zijn?

De Notaristip (8) - 11/11/16

De Notaristip (8) - 11/11/16

Bij een overlijden moet je een aangifte van nalatenschap indienen. Over welke goederen gaat dit precies?