Meer sociaal overleg nodig

Meer sociaal overleg nodig

De Europese werkgevers en vakbonden hebben hun actieplan voor de komende 2 jaar voorgesteld. Ze willen meer sociaal oveleg en dat in àlle landen van de Europese Unie. Nu zijn de onderlinge verschillen nog erg groot. Tegelijk kunnen de verschillende lidstaten nog veel van elkaar leren om hun arbeidsmarkt aan te zwengelen. Geen overbodige luxe, want Europa kampt met gigantische werkloosheid.

Nog geen akkoord over nachtwerk in e-commerce

Nog geen akkoord over nachtwerk in e-commerce

Er is nog steeds géén akkoord over nachtarbeid om de e-commerce in ons land concurrentiëler te maken. Dat bleek vanmorgen op de tweede rondetafelconferentie tussen minister Kris Peeters en de sociale partners. Tegen eind dit jaar zou er wél een akkoord moeten zijn, een half jaar later dan gepland.