Danny Reweghs bespreekt de kwartaalresultaten van Delta Lloyd, Facebook en General Motors.