Lager dat verwachte inflatie in het eurogebied en de gevolgen voor het beleid van de ECB - Kapitaalverhoging vastgoedbevak Montea