Als de steden op onze aarde aan het huidige tempo verder groeien, zullen ze op termijn 60 tot 70% van alle broeikasgassen uitstoten. Het is dus hoog tijd om een nieuw duurzaam stadsmodel te ontwikkelen. Hoe dat er zou kunnen uitzien, gaan we vragen aan Serge Molinari, vice-president bij Siemens