Minder CO2 uitstoten, is niet alleen goed voor het milieu. Voor bedrijven is het terugdringen van broeikasgassen ook een belangrijke factor in hun competitiviteit en hun aantrekkelijkheid. Om hierover meer te weten, praten we vanavond met Antoine Geerinckx, de managing partner van CO2Logic.