Het economisch relancebeleid van de verschillende overheden in ons land voorziet heel wat extra middelen voor de bouwsector. Die speelt een cruciale rol in de strijd tegen de klimaatverandering, wat ook past in de Europese strategie om duurzame relance-investeringen te stimuleren.