Beton is niet weg te denken uit onze leefwereld. Dit bouwmateriaal heeft onmiskenbare troeven, zowel voor gebouwen als voor infrastructuur zoals tunnels of bruggen. Omwille van de lange levensduur van dergelijke kunstwerken zijn vandaag heel wat betonconstructies aan herstelling toe is.

Bouwen of verbouwen is nooit zonder risico en dus is het voor alle betrokken partijen belangrijk om een goede verzekering af te sluiten. In het geval van een mede-eigendom, geldt dat ook voor de Vereniging voor Mede-eigenaars. Maar veel eigenaars blijken in de praktijk niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de verzekeringspolissen die werden afgesloten.

Wapeningsstaal of betonstaal is een belangrijke grondstof voor de bouwsector. Het wordt op de meeste werven gebruikt, zowel in residentiële, utilitaire als infrastructuurprojecten. De Belgische wapeningscentrales, verenigd in de federatie Cobesta, maken al 50 jaar gebruik van de Benor-certificatie, als kwaliteitsgarantie voor de geleverde bouwmaterialen.

Er gaat heel veel aandacht naar brandveiligheid en brandpreventie. Om de veiligheid maximaal te kunnen garanderen, voeren hulp- en inspectiediensten controles uit aan de hand van de Benor-certificering. Die is ook van toepassing op alles wat met brandveiligheid te maken heeft. ANPI, het controle-organisme voor brand- en diefstelpreventie, voert de nodige testen uit.

De meeste Belgen hebben tegels in hun woning, vooral in de badkamer en de keuken. Dat blijkt uit een enquête van Fecamo, de Federatie van Tegelzetters en Mozaïekwerkers. Een meerderheid heeft op z'n minst overwogen om voor de plaatsing van tegels en mozaïek een beroep te doen op een vakman. En dat blijkt ook de beste keuze.

Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda van alle regeringen in ons land. Daarom probeert de overheid de weginfrastructuur constant op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Wegmarkeringen en vangrails spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Ze moeten voldoen aan heel wat normeringseisen.

Omdat het weer steeds extremer wordt, is waterbeheer een van de grote uitdagingen voor de komende decennia. Zowel bij kleine als grote bouwprojecten is de aandacht voor waterbeheer de laatste jaren toegenomen. Die evolutie werd in gang gezet door de verordering hemelwater.

De bouwsector is in volle transitie. Zo doen steeds meer digitale toepassingen hun intrede in het bouwproces en wordt er gewerkt aan duurzame, energiezuinige gebouwen. De architect is hierin een belangrijke partner. Zijn belang is de voorbije jaren alleen maar toegenomen.

Het economisch relancebeleid van de verschillende overheden in ons land voorziet heel wat extra middelen voor de bouwsector. Die speelt een cruciale rol in de strijd tegen de klimaatverandering, wat ook past in de Europese strategie om duurzame relance-investeringen te stimuleren.

Op federaal niveau beheert de Regie der Gebouwen alleen al zo'n 7 miljoen vierkante meter. Eén van de uitdagingen is dat vele gebouwen moeten worden aangepast om te voldoen aan nieuwe energievereisten. In deze uitzending praten we met staatssecretaris Matthieu Michel, bevoegd voor de Regie der Gebouwen, en Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw over hoe de bouwsector en de overheid daarbij kunnen samenwerken.

Het Vlaams Gewest investeert ieder jaar een stevig budget in het onderhoud van ons wegennet. Het onderhoud moet ervoor zorgen dat de wegen in optimale staat verkeren en dat ook voor een langere tijd blijven. Daarom stelt de overheid diverse kwaliteitscriteria voorop voor de aannemers van wegenwerken.

Door beton uit bestaande gebouwen te recycleren in nieuwe realisaties, kan de bouwsector zijn klimaatimpact drastisch verlagen. Voor aannemers biedt dit extra mogelijkheden om zich te onderscheiden, op voorwaarde dat ze hun manier van werken aanpassen.

Om haar klimaatambities te kunnen realiseren, onderneemt de volledige bouwsector actie. Dit is ook het geval voor de cement- en betonindustrie. Die zet vandaag volop in op circulariteit en het hergebruik van bepaalde materialen.

Ons land telt een aantal unieke industriële sites. Zo is de steengroeve van Quenast één van de oudste en grootste in Europa. Al eeuwen lang wordt hier porfier ontgonnen, een gesteente van 435 miljoen jaar oud.

De bouwsector is zich bewust van haar impact op het milieu en heeft de voorbije jaren heel wat maatregelen genomen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Ook Inter-Beton onderneemt diverse acties op het vlak van recyclage.

De Belgische bouwsector draait weer op volle toeren. Just in time aanlevering van de nodige bouwmaterialen is de norm geworden. Om aannemers en projectontwikkelaars vlot te kunnen bedienen, beschikt Inter-Beton over een uitgebreid netwerk van betoncentrales.

HeidelbergCement, de groep waar ook de Belgische cementproducent CBR deel van uitmaakt, heeft wereldwijd meer dan 800 groeves en delfplaatsen. Bij die ontginning, zoals in de groeve van Lixhe nabij Luik, neemt het bedrijf ook maatregelen om de diversiteit aan lokale fauna en flora te stimuleren.