Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda van alle regeringen in ons land. Daarom probeert de overheid de weginfrastructuur constant op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Wegmarkeringen en vangrails spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Ze moeten voldoen aan heel wat normeringseisen.

Omdat het weer steeds extremer wordt, is waterbeheer een van de grote uitdagingen voor de komende decennia. Zowel bij kleine als grote bouwprojecten is de aandacht voor waterbeheer de laatste jaren toegenomen. Die evolutie werd in gang gezet door de verordering hemelwater.

De bouwsector is in volle transitie. Zo doen steeds meer digitale toepassingen hun intrede in het bouwproces en wordt er gewerkt aan duurzame, energiezuinige gebouwen. De architect is hierin een belangrijke partner. Zijn belang is de voorbije jaren alleen maar toegenomen.

Het economisch relancebeleid van de verschillende overheden in ons land voorziet heel wat extra middelen voor de bouwsector. Die speelt een cruciale rol in de strijd tegen de klimaatverandering, wat ook past in de Europese strategie om duurzame relance-investeringen te stimuleren.

Op federaal niveau beheert de Regie der Gebouwen alleen al zo'n 7 miljoen vierkante meter. Eén van de uitdagingen is dat vele gebouwen moeten worden aangepast om te voldoen aan nieuwe energievereisten. In deze uitzending praten we met staatssecretaris Matthieu Michel, bevoegd voor de Regie der Gebouwen, en Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw over hoe de bouwsector en de overheid daarbij kunnen samenwerken.

Het Vlaams Gewest investeert ieder jaar een stevig budget in het onderhoud van ons wegennet. Het onderhoud moet ervoor zorgen dat de wegen in optimale staat verkeren en dat ook voor een langere tijd blijven. Daarom stelt de overheid diverse kwaliteitscriteria voorop voor de aannemers van wegenwerken.

Door beton uit bestaande gebouwen te recycleren in nieuwe realisaties, kan de bouwsector zijn klimaatimpact drastisch verlagen. Voor aannemers biedt dit extra mogelijkheden om zich te onderscheiden, op voorwaarde dat ze hun manier van werken aanpassen.

Om haar klimaatambities te kunnen realiseren, onderneemt de volledige bouwsector actie. Dit is ook het geval voor de cement- en betonindustrie. Die zet vandaag volop in op circulariteit en het hergebruik van bepaalde materialen.

Ons land telt een aantal unieke industriële sites. Zo is de steengroeve van Quenast één van de oudste en grootste in Europa. Al eeuwen lang wordt hier porfier ontgonnen, een gesteente van 435 miljoen jaar oud.

De bouwsector is zich bewust van haar impact op het milieu en heeft de voorbije jaren heel wat maatregelen genomen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Ook Inter-Beton onderneemt diverse acties op het vlak van recyclage.

De Belgische bouwsector draait weer op volle toeren. Just in time aanlevering van de nodige bouwmaterialen is de norm geworden. Om aannemers en projectontwikkelaars vlot te kunnen bedienen, beschikt Inter-Beton over een uitgebreid netwerk van betoncentrales.

HeidelbergCement, de groep waar ook de Belgische cementproducent CBR deel van uitmaakt, heeft wereldwijd meer dan 800 groeves en delfplaatsen. Bij die ontginning, zoals in de groeve van Lixhe nabij Luik, neemt het bedrijf ook maatregelen om de diversiteit aan lokale fauna en flora te stimuleren.

Veiligheid en preventie op het werk zijn in elke onderneming een topprioriteit. Dat is ook het geval bij CBR, de Belgische markleider van cement, beton en granulaten. De interne health & safety-dienst van het bedrijf voert voortdurend acties uit om de medewerkers bewust te maken van het belang van veilig werken.

Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, moeten ook onze gebouwen duurzamer worden. Renovatie van bestaande gebouwen om ze energiezuiniger te maken is één van de opties. Daarnaast evolueert de bouwsector ook naar duurzamere materialen en productieprocessen. De groep HeidelbergCement investeert daarom in diverse innovatieve projecten.

Bedrijven die succesvol zijn, stellen hun klant centraal. Steeds meer ondernemingen breiden hun gamma producten dan ook uit met advies en dienstverlening op maat. Een mooi voorbeeld in de bouwsector is CBR, de Belgische producent van beton, granulaten en cement, die inspeelt op de vraag naar duurzame oplossingen voor gebouwen en infrastructuur.

Bouwbedrijven streven naar duurzaamheid en schrijven zich in in de circulaire economie. Het beperken van afval en opnieuw verwerken van reststoffen zijn daarbij aan de orde. CBR maakt in haar cementfabrieken ruim gebruik van alternatieve brandstoffen. Dat is het resultaat van jarenlang onderzoek en ontwikkeling.

Om bouwwerkzaamheden vlot en efficiënt te laten verlopen, moeten bouwbedrijven kunnen rekenen op partners die de juiste materialen op het juiste moment kunnen leveren. CBR is een Belgische producent van beton, granulaten en cement, die op dat vlak heel wat knowhow in huis heeft en ook streeft naar multimodaal transport.

De bouwsector is een belangrijke industriële sector in ons land. Investeringen in nieuwe gebouwen en infrastructuur zijn belangrijk voor de werkgelegenheid, voor de klimaatdoelstellingen en de mobiliteit. CBR, een dochter van de HeidelbergCement groep, is als producent van cement, granulaten en beton een belangrijke leverancier voor de sector.