Sinds de modernisering van het almaar meer mensen een testament op te maken. Het gemoderniseerde erfrecht geeft u meer vrijheid om uw nalatenschap te regelen en daar maken we met z'n allen gretig gebruik van. En het is ook 'n goed idee om bij leven actie te ondernemen want de erfbelasting blijft zeer hoog. We maken de balans op het nieuwe erfrecht met Evert Huyghe, vermogensplanner bij VGD.