Om aan de verwachte energiebehoefte in 2040 te kunnen voldoen, zullen we alle energiebronnen nodig hebben. Dat blijkt uit de Energy Outlook 2040 van ExxonMobil. Ondanks een sterke groei van hernieuwbare energiebronnen, zal toch nog ruim driekwart van de totale energiebehoefte vervuld worden door fossiele brandstoffen, ten opzichte van meer dan 80% fossiele brandstoffen vandaag.