Omdat de materialen van de chemie - en kunststoffensector een uitstekende technische performantie hebben, kan plaats bespaard worden waardoor met minder materiaal een zelfde isolatiegraad kan bereikt worden. Dat is belangrijk is in het kader van de renovatie van woningen. Behalve isoleren is ook het luchtdicht maken van gebouwen cruciaal.