De stad vormt een mijn vol schatten: denk maar aan elektrotoestellen die niet meer gebruikt worden, maar eigenlijk boordevol grondstoffen zitten om nieuwe producten mee te maken. Wat veel mensen niet weten is dat sommige toestellen nog een tweede leven krijgen. Als het apparaat nog werkt, kan het via de kringwinkels opnieuw in omloop komen. Dit hele proces zorgt rechtstreeks en onrechtstreeks ook voor meer dan duizend jobs.

Omdat gebouwen voor maar liefst 40 % van het totale materiaalgebruik instaan, focust de bouwsector naast energie steeds meer op een duurzaam materiaalgebruik en maakt circulair bouwen gaandeweg een opgang. Circulair bouwen kan enerzijds door een slim en aanpasbaar gebouwontwerp, dat toelaat om een gebouw doorheen de tijd eenvoudig van functie te wijzigen. Anderzijds moet gekozen worden voor duurzame, aanpasbare en herbruikbare bouwsystemen die toelaten dat de bouwsystemen gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden in verschillende bouw'levens'.

België is een wereldkampioen op het vlak van de inzameling, de sortering en de recyclage van gebruikte batterijen. Hoe zuiverder er gesorteerd wordt, hoe zuiverder het recyclageproces kan gebeuren en een restproduct dan als grondstof kan worden ingezet. Op deze manier wordt de kringloop van de batterijenindustrie gesloten en zet ons land opnieuw een stap naar een meer circulaire economie.

De hoeveelheid grondstoffen is eindig. Het circulair economisch model brengt de grondstoffen van de gebruikte goederen terug in de waardeketen om nieuwe producten mee te maken. Ook in de bouwsector streeft men er naar om bedrijfsmatige verpakkingen zoals gebruikte krimphoezen in te zamelen, het materiaal te recycleren en terug om te vormen tot nieuwe verpakkingen bestemd voor de bouwsector.

Om hun ecologische voetafdruk kleiner te maken, moeten bedrijven en consumenten duurzamer omgaan met natuurlijke materialen. Samenwerking in de hele waardeketen is van cruciaal belang om materialen, grondstoffen en vooral hun waarde maximaal in de economie te houden. Daarom zijn preventie, hergebruik en recyclage de fundamenten van de circulaire economie.