Z-Circulair: Samen recycleren, beter voor de natuur 17/12/18

Z-Circulair: Samen recycleren, beter voor de natuur 17/12/18

België is een wereldkampioen op het vlak van de inzameling, de sortering en de recyclage van gebruikte batterijen. Hoe zuiverder er gesorteerd wordt, hoe zuiverder het recyclageproces kan gebeuren en een restproduct dan als grondstof kan worden ingezet. Op deze manier wordt de kringloop van de batterijenindustrie gesloten en zet ons land opnieuw een stap naar een meer circulaire economie.

Z-Circular (2): Bedrijfsmatige verpakkingen in een circulaire economie - 10/12/18

Z-Circular (2): Bedrijfsmatige verpakkingen in een circulaire economie - 10/12/18

De hoeveelheid grondstoffen is eindig. Het circulair economisch model brengt de grondstoffen van de gebruikte goederen terug in de waardeketen om nieuwe producten mee te maken. Ook in de bouwsector streeft men er naar om bedrijfsmatige verpakkingen zoals gebruikte krimphoezen in te zamelen, het materiaal te recycleren en terug om te vormen tot nieuwe verpakkingen bestemd voor de bouwsector.