Het kennisplatform Kamp C heeft een ambitieuze toekomstvisie ontwikkeld onder de noemer "De Wijk van morgen". Daarmee wordt ingespeeld op de noodzaak naar meer samenwerking en open innovatie in de bouwsector. Het doel is dat bedrijven binnen de sector van elkaar leren, geïnspireerd raken en beter samenwerken.