In de bouwsector gaat steeds meer aandacht naar de duurzaamheid en energieprestaties van een bouwproject. Daarom werd de milieuproductverklaring of zogenaamde EPD ingevoerd. Dat is een informatiefiche waarin de producent van bouwmaterialen gedetailleerde en kwantitatieve informatie geeft over de milieuperformantie van een bouwproduct tijdens zijn volledige levensduur. Om zo'n claim op te stellen, moet een producent dus een levenscyclusanalyse maken. Hij kan daarvoor rekenen op ondersteuning door het onderzoekscentrum VITO.