Informatie is één van de meest waardevolle assets van een onderneming. Maar wat waardevol is, trekt criminelen aan. Via valse links, malware en ransomware breken ze digitaal in bij bedrijven. Het fenomeen doet zich hoe langer hoe meer ook voor bij kmo's. Preventie en een cyberverzekering vormen de beste remedie om zulke incidenten te vermijden.