In 2020 werden bij het Centrum voor Cybersecurity België zo'n 4500 cyberincidenten gemeld. Om dergelijke incidenten te vermijden, is preventie cruciaal. De Vlaamse overheid subsidieert verbetertrajecten voor cybersecurity. V-ICT-OR, de koepel die regionale en lokale overheden bijstaat in hun ICT-werking, is één van de organisaties die ondersteuning biedt rond dit thema.