Ondernemingen uit alle sectoren en ongeacht de grootte lopen risico op een cyberincident. Maar de impact van dergelijke beveiligingsincidenten kan drastisch worden beperkt met down-to-earth planning. Een helder en uitvoerbaar operationeel plan is hierbij het vertrekpunt.