Via het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity investeert de Vlaamse overheid jaarlijks zo'n 20 miljoen euro in cybersecurity. Daarvan gaat 8 miljoen naar onderzoek door universiteiten en kennisinstellingen, 3 miljoen naar opleidingen en bewustmaking, en 9 miljoen naar ondersteuning voor bedrijven. Met dit beleidsplan wordt een bijkomende impuls gegeven aan de digitalisering van het Vlaamse bedrijfsleven en aan de adoptie van cybersecuritytechnologie in het bijzonder.