Via het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity investeert de Vlaamse overheid jaarlijks zo'n 20 miljoen euro in cybersecurity. Daarvan gaat 8 miljoen naar onderzoek door universiteiten en kennisinstellingen, 3 miljoen naar opleidingen en bewustmaking, en 9 miljoen naar ondersteuning voor bedrijven. Met dit beleidsplan wordt een bijkomende impuls gegeven aan de digitalisering van het Vlaamse bedrijfsleven en aan de adoptie van cybersecuritytechnologie in het bijzonder.

Cybersecurity is voor alle ondernemingen net zo onmisbaar geworden als veiligheidsgordels in een auto. Door de toegenomen digitalisering is iedereen vandaag een mogelijke prooi voor cybercriminelen. Een degelijk cybersecurity-beleid vermindert de risico's en zorgt voor business-continuïteit bij een incident. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen biedt een traject aan om uw cybersecurity-beleid te versterken.