Bij de meeste bedrijven die getroffen worden door een cyberaanval, komt ook de business continuïteit in gedrang. Wanneer cruciale data of toepassingen niet meer toegankelijk zijn of activiteiten stil vallen, loopt de schade snel op. Hoe zorgt u voor een goede cyberstrategie, zodat uw organisatie bij een eventueel incident zo snel mogelijk weer 'up and running' is?

Meer en meer zaken in onze gezondheidzorg verlopen digitaal. De coronacrisis heeft die trend nog versneld. Het e-Health-platform van de federale overheid is een essentiële schakel in alles wat de digitale zorg omvat, zowel voor patiënten als zorgverstrekkers. Business continuity is voor deze dienstverlening dus net zo cruciaal als in een industriële context.

Onze industrie evolueert in sneltempo naar Industrie 4.0. Die digitalisering levert tal van voordelen op zoals een hogere productiviteit, meer flexibiliteit en een hogere efficiëntie. Maar tegelijk vereist ze een hogere prioriteit voor cybersecurity. De uitdaging bestaat erin om de OT te koppelen aan het bovenliggende IT-systeem.

Cybersecurity zou vandaag voor elk bedrijf, groot of klein, een topprioriteit moeten zijn. Niet alleen neemt het aantal aanvallen toe, en zijn ook nieuwere risico's, onder meer als gevolg van de toename van telewerk. De hamvraag vandaag is dan ook: is uw bedrijf wel goed beveiligd? En waar moet u op letten in uw IT security strategie?

Cyberrisico's blijven constant evolueren. Ook cybercriminelen innoveren, implementeren nieuwe technologieën en gaan steeds spitsvondiger te werk. NTT Limited brengt jaarlijks de trends in kaart in zijn Global Threat Intelligence Report. Uit alle verzamelde data concludeert het dat organisaties nog vaak met kwetsbaarheden zitten inzake cybersecurity. Alleen een doorgedreven secure by design-strategie kan voor maximale beveiliging zorgen.

Informatie is één van de meest waardevolle assets van een onderneming. Maar wat waardevol is, trekt criminelen aan. Via valse links, malware en ransomware breken ze digitaal in bij bedrijven. Het fenomeen doet zich hoe langer hoe meer ook voor bij kmo's. Preventie en een cyberverzekering vormen de beste remedie om zulke incidenten te vermijden.

In 2020 werden bij het Centrum voor Cybersecurity België zo'n 4500 cyberincidenten gemeld. Om dergelijke incidenten te vermijden, is preventie cruciaal. De Vlaamse overheid subsidieert verbetertrajecten voor cybersecurity. V-ICT-OR, de koepel die regionale en lokale overheden bijstaat in hun ICT-werking, is één van de organisaties die ondersteuning biedt rond dit thema.