In oktober 2020 heeft het Belgische leger een nieuw logistiek distributiecentrum in gebruik genomen in Beringen. Hier worden alle reserveonderdelen en legerkledij gecentraliseerd om ze vervolgens te verdelen onder de manschappen. Defensie bracht de activiteiten van 4 kazernes samen in één nieuw centrum en werkt nu samen met de logistieke wereldspeler Katoennatie.