De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld en vormt de toegangsweg tot de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Oostende. Tegelijk telt dit gebied vitale infrastructuur, met windparken en onderzeese kabels. Verscheidene actoren werken samen om de veiligheid voor onze kust te garanderen. De aansturing gebeurt door het Maritiem Informatie Kruispunt in Zeebrugge.

Al meer dan 30 jaar opereert het Belgisch leger in internationale samenwerkingsverbanden. Eén van de partners waarmee de landmacht intens samenwerkt is de Franse Defensie. Het gaat om een strategisch samenwerkingsverband, waarbij op verschillende domeinen expertise wordt uitgewisseld en dat leidt tot een permanente samenwerking tussen de landcomponenten.

In oktober 2020 heeft het Belgische leger een nieuw logistiek distributiecentrum in gebruik genomen in Beringen. Hier worden alle reserveonderdelen en legerkledij gecentraliseerd om ze vervolgens te verdelen onder de manschappen. Defensie bracht de activiteiten van 4 kazernes samen in één nieuw centrum en werkt nu samen met de logistieke wereldspeler Katoennatie.

De Belgische Luchtmacht beschikt over een vloot F-16 straaljagers, die sinds de jaren '80 in dienst zijn en stilaan het einde van hun loopbaan bereiken. Ons land besliste daarom om 34 nieuwe F-35 jachtvliegtuigen te bestellen. Het insourcen van diensten geeft het leger de nodige flexibiliteit om de F-16's operationeel te houden en tegelijk personeel te selecteren en op te leiden, met het oog op de komst van de F-35.

Defensie beschikt over een uitgebreid en zeer divers patrimonium, met onder meer kantoren, logistieke depots, wapenmagazijnen, haveninfrastructuur tot zelfs een ziekenhuis. In het gebouwenbeheer gaat heel wat aandacht naar duurzaamheid. Het leger wil tegen 2030 de CO2-uitstoot van zijn gebouwenpark met een derde verminderen.

Nieuwe technologieën zoals augmented en virtual reality breken stilaan door in het bedrijfsleven. Ook voor Defensie bieden dergelijke ontwikkelingen heel wat potentieel. De Koninklijke Militaire School, OneBonsai, de Marine en de Landmacht werkten samen aan een virtual reality-toepassing om de training rond brandbestrijding naar een hoger niveau te tillen.

Onbemande luchtvaartuigen of drones vormen een snelgroeiende sector in de luchtvaart. Maar de toestellen worden steeds kleiner en zijn ook toegankelijk voor een groter publiek. Dat houdt een veiligheidsrisico in. Een team onderzoekers van de Koninklijke Militaire School bestudeert technologieën om illegale drones zo efficiënt mogelijk te neutraliseren.

Defensie garandeert de veiligheid van ons land en beschermt de Belgische belangen in het buitenland. Onze militairen staan vooral bekend voor hun interventies in het buitenland, vaak in samenwerking met andere NAVO-landen of Europese partners. Maar ook in eigen land staat het leger ten dienste van de bevolking. Het zet tegelijk sterk in op onderzoek en innovatie in samenwerking met bedrijven en de academische wereld.