Digitalisering is aan de orde in alle geledingen van onze maatschappij. Ook de overheid evolueert mee. Binnen de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning heeft het directoraat-generaal Digitale Transformatie een strategisch plan uitgewerkt, dat alle initiatieven tot 2024 overkoepelt.