Onze economie moet zich aanpassen aan disruptieve veranderingen. Bedrijven staan voor de uitdaging om slimme technologieën te implementeren en hun aanbod continu aan te passen aan snel wijzigende klantenverwachtingen. Dat geldt ook voor Daikin, producent van koelings- en verwarmingssystemen, waarvan het Europese hoofdkwartier in België is gevestigd.

Mobiliteit, klimaatdoelstellingen, duurzame ontwikkeling en een vergrijzende bevolking... De uitdagingen waar steden en gemeenten en gemeenten vandaag voor staan, zijn groot. Steeds meer lokale besturen kiezen dan ook voor een smart city-concept, waarbij ze gebruik maken van nieuwe technologieën om een beter beleid te kunnen voeren. Eén van die projecten uit het beleidsplan van de stad Roeselare is het uitwerken van een slim verkeersgeleidingssysteem.