bpost een internationale groep geworden, die naast de traditionele brievenpost en de pakjeslevering ook actief is in de logistieke afhandeling van e-commerce in Europa en de Verenigde Staten. Het bedrijf telt intussen 37.000 medewerkers en haalt een omzet van 4,2 miljard. bpost investeert in automatisering, robotisering en duurzamer transport.

De Vlaamse overheid heeft de ambitie om een voortrekker te zijn inzake digitale overheid. In verscheidene beleidsdomeinen lopen projecten om de efficiëntie te verhogen en om de burger een betere dienstverlening te kunnen bieden. Ook bij het Agentschap Integratie en Inburgering leeft een sterke digitale reflex. De Kruispuntbank Inburgering, die door het agentschap wordt beheerd, is bijvoorbeeld een applicatie die continu wordt bijgewerkt.

Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie in Mechelen, opende 20 jaar geleden de deuren. Vorig jaar besliste de Vlaamse overheid om de komende drie jaar 10 miljoen te investeren in een grondige update van deze plek, die jongeren moet warm maken voor onderzoek en innovatie. Zo moet het gebouw een smart building worden en wil Technopolis technologie inzetten als strategische differentiator.

Digitaliseren om een zo efficiënt mogelijke dienstverlening te kunnen aanbieden, is ook voor publieke instanties een noodzaak. In een context waar regelgeving, administratie en papieren documenten nog aanwezig zijn, is digitaliseren een complexe opdracht. Daarom heeft Fednot, de federatie van Belgische notarissen er al jaar en dag een speerpunt van gemaakt in haar strategie.

De klant centraal stellen en zo tot waardevolle producten en diensten komen. Het is een uitdaging waar elk bedrijf vandaag voor staat, zowel in een consumenten- als B2B-benadering. De basis voor een customer experience is een volledig beeld van de klant, zijn noden en zijn verwachtingen. Ook Agidens, dat automatisering aanbiedt voor industrie en infrastructuur, is daarvan overtuigd

Onze economie moet zich aanpassen aan disruptieve veranderingen. Bedrijven staan voor de uitdaging om slimme technologieën te implementeren en hun aanbod continu aan te passen aan snel wijzigende klantenverwachtingen. Dat geldt ook voor Daikin, producent van koelings- en verwarmingssystemen, waarvan het Europese hoofdkwartier in België is gevestigd.

Mobiliteit, klimaatdoelstellingen, duurzame ontwikkeling en een vergrijzende bevolking... De uitdagingen waar steden en gemeenten en gemeenten vandaag voor staan, zijn groot. Steeds meer lokale besturen kiezen dan ook voor een smart city-concept, waarbij ze gebruik maken van nieuwe technologieën om een beter beleid te kunnen voeren. Eén van die projecten uit het beleidsplan van de stad Roeselare is het uitwerken van een slim verkeersgeleidingssysteem.