Lavetan uit Turnhout is een laboratorium dat deel uitmaakt van de Duitse GBA Group. Het is actief in de drie segmenten van de voedingsketting: de industriële dierproductie, de transformatie en de distributie, en voert microbiologische en serologische onderzoeken uit in het kader van de voedselveiligheid. Als dataleverancier zet het bedrijf sterk in op digitalisering en robotisering.