Extended Reality heeft voor de opleiding en training van personeel veel potentieel en België is vandaag al een van de koplopers in de ontwikkeling van XR-toepassingen. Samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven is echter cruciaal als we die koppositie willen behouden en daar kan de educatieve technologiehub een belangrijke rol in spelen.

In 2021 werd wereldwijd ruim 20 miljard geïnvesteerd in edtech startups en scale-ups, een kwart meer dan het jaar ervoor. Ook in 2022 zet de stijgende tendens zich door, zeker in Europa, dat wat achterliep. Maar toch blijft het vinden van financiering soms moeilijk. Wanneer het risico te hoog is, haken klassieke financiële instellingen af. Gelukkig kunnen starters en groeiers dan terecht bij durfkapitaalverstrekkers zoals Be Angels, om hun financiering rond te krijgen.

Levenslang leren is een beleidsprioriteit: overheden zien er een middel in om meer mensen langer op de arbeidsmarkt te houden. Maar de leercultuur in ons land kan nog een stuk beter. Eén van de middelen die kan helpen om de participatie aan training en opleiding te stimuleren, is L&D tech, of technologische oplossingen en hulpmiddelen voor learning & development.

Wereldwijd is EdTech aan een opmars bezig, maar hoe scoren onze Belgische EdTech-bedrijven op wereldvlak? En wat kunnen we van andere landen leren om tot echt innovatieve oplossingen te komen? In deze tweede aflevering zoomen we in op EdTech in Scandinavië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en tonen we het belang van (internationale) samenwerking om in de sector succesvol te kunnen zijn.

Onderwijs- en opleidingsvormen zijn de voorbije jaren versneld gedigitaliseerd. De EdTech-sector biedt innovatieve oplossingen voor de onderwijssector en voor opleiding en training bij ondernemingen. Deze sector groeit wereldwijd en ons land kan dit momentum aangrijpen om internationaal mee te spelen. Om het jonge EdTech-ecosysteem te ondersteunen werd de hub opgericht, met thuisbasis in Kortrijk.