Elektrisch rijden zit ontegensprekelijk in de lift in ons land. Eén van de gevolgen is een toenemende belasting van ons elektriciteitsnet. Vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen, zal dus alleen maar belangrijker worden. Dankzij slimme technologie kan de laadinfrastructuur voor elektrische wagens vandaag al zorgen voor een optimale laadcyclus in functie van de beschikbare hoeveelheid elektriciteit.