Elektrisch rijden zit ontegensprekelijk in de lift in ons land. Eén van de gevolgen is een toenemende belasting van ons elektriciteitsnet. Vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen, zal dus alleen maar belangrijker worden. Dankzij slimme technologie kan de laadinfrastructuur voor elektrische wagens vandaag al zorgen voor een optimale laadcyclus in functie van de beschikbare hoeveelheid elektriciteit.

Door de gewijzigde fiscaliteit stijgt het aantal elektrische salariswagens snel, maar ook particulieren kiezen almaar vaker voor een elektrische auto. Om toe te laten dat al die voertuigen zich makkelijk kunnen opladen, bouwt de Stad Antwerpen sinds begin vorig jaar een netwerk van laadpalen uit. Eind 2022 werd een stand van zaken opgemaakt tijdens een persconferentie.

De gewijzigde fiscaliteit heeft tot gevolg dat bedrijven volop overschakelen op elektrische auto's. Maar zo'n transitie naar elektromobiliteit vergt een andere aanpak dan de klassieke bedrijfswagens. Met de elektrificatie van de vloot moet immers ook voldoende laadinfrastructuur worden voorzien. Maar een overstap naar een geëlektrificeerd wagenpark gebeurt niet van vandaag op morgen. Er gaat een studie aan vooraf rond de de preciese behoeftes en de nood aan laadinfrastructuur.

De gewijzigde fiscaliteit zal er wellicht toe leiden dat bedrijven vanaf 2026 nog bijna uitsluitend elektrische wagens zullen aanschaffen. De overstap naar elektrisch rijden brengt met zich mee dat er steeds meer laadpalen beschikbaar moeten zijn. In het kader van een mobiliteitsbeleid kunnen werkgevers hun werknemers ook een laadpaal thuis aanbieden.

Tegen 2050 wil Gent klimaatneutraal zijn. Om elektrisch rijden aan te moedigen, breidt de stad stelselmatig het netwerk van laadpunten uit, zodat elke inwoner in de toekomst binnen wandelafstand zijn wagen kan opladen. De laadpalen komen er zowel op publiek als semipubliek domein, bijvoorbeeld in de buurt van sportaccomodatie.