Nederland zal de toevoer van aardgas naar België geleidelijk afbouwen en uiteindelijk ook stopzetten. België moet dus volledig overschakelen op hoogcalorisch gas. De netten waarover nu het laagcalorisch gas uit Nederland worden verdeeld, zullen worden omgebouwd. En dat betekent een grote aanpassing van ons net, zowel voor transportnetbeheerder Fluxys als de distributienetbeheerders.