Energiezorg is voor vele bedrijven vandaag een belangrijk onderwerp. In de land- en tuinbouw bijvoorbeeld is het niet alleen nuttig om duurzamer te kunnen produceren, maar ook om de onderneming rendabel te houden. In Z-Energy praten we met Jan Heulens van het glastuinbouwbedrijf CVBA Heulens in Vremde, dat investeerde in een warmtekrachtkoppeling.