Europa wil 20% minder energie verbruiken tegen 2020. In het kader van de covenant of mayors gaan ook heel wat lokale openbare besturen voor deze klimaatambitie. Maar hen ontbreekt het vaak aan de financiële middelen om deze ambitie ook in daden om te zetten. Toch zijn hiervoor oplossingen, ondermeer via netbeheerder Infrax.