Voor de Belgische kust staan al heel wat windturbines, maar de komende jaren wordt de capaciteit nog fors uitgebreid met vijf nieuwe parken. Die werkzaamheden zijn een staaltje van technisch vernuft. Ingenieur Geert Dewaele heeft veel ervaring terzake en is vandaag onze gast.