Warmtenetwerken zijn één van de mogelijkheden om onze energiebevoorrading duurzamer te maken. In Antwerpen start dit voorjaar de aanleg van het eerste grootschalige warmtenet in Vlaanderen. De stad Antwerpen heeft daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het consortium warmte@zuid.