In de zorgsector is de voorbije jaren fors geïnvesteerd in renovatie en nieuwbouw voor ziekenhuizen. Het belang van energiebeheer en duurzame energie neemt daarbij toe. Een mooi voorbeeld is het fusieziekenhuis AZ Sint-Lucas, in het centrum van Gent, waar een WKK-installatie in gebruik werd genomen.