Het Jubelpark in Brussel huisvest een reeks musea in historische gebouwen. Het complex wordt verwarmd vanuit een centrale stookplaats. Eind 2014 werd die installatie uitgebreid met een WKK-installatie (een warmtekrachtkoppeling).