Heel wat bedrijven en organisaties zoeken vandaag naar duurzamere en goedkopere manieren om in hun energiebehoefte te voorzien. Wanneer er zowel elektriciteit als warmte nodig is, is een warmtekrachtkoppeling interessant. Ook grotere hotels, zoals The Hotel in Brussel, schakelen steeds vaker over op een WKK.