De transitie naar een duurzaam energiesysteem, zit in een versnelling. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor Elia Groep, die hoogspanningsnetten beheert in België en Duitsland. De groep investeert recordbedragen om de integratie van hernieuwbare energie op grote schaal mogelijk te maken. Elia plukt daar ook de vruchten van, zo blijkt uit de jaarresultaten 2019.