Energie kan in de industrie een belangrijke kostenfactor zijn. Net daarom loont het voor industriële bedrijven de moeite om in te zetten op energiebesparende maatregelen. Om bedrijven te helpen bij hun investeringen in energiebesparing, promoot de Vlaamse overheid het systeem van ESCO's of energy service companies.