De energiesector staat voor enorme uitdagingen: hernieuwbare energie, slimme meters, elektrische mobiliteit, netonafhankelijke energie-eilanden,... Vandaag bekijkt Z-Energy wat de impact is op het netbeheer en hoe de distributienetbeheerders zich daarop voorbereiden.