België heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op de ontwikkeling van offshore windenergie. Daardoor behoort ons land internationaal bij de voortrekkers. Dat is belangrijk, ook voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen onderzoekt de milieu-impact van de windparken op zee.