Stookolie is nog steeds een belangrijke bron van energie in ons land. Ook in een energiemix met meer hernieuwbare bronnen, zal stookolie een grote rol blijven spelen.