De Europese Unie heeft de ambitie geformuleerd om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om die doelstelling te bereiken, zullen op alle niveaus inspanningen moeten worden geleverd. Ook de gassector is zich bewust van de uitdaging.