Onze economie kan op het vlak van energie-efficiëntie nog heel wat winst boeken. Om dat te stimuleren heeft Europa een richtlijn uitgevaardigd die een energie-audit verplicht maakt voor grote ondernemingen. Het Vlaams Energie Agentschap heeft een webapplicatie ontwikkeld die de rapportage over zo'n audit digitaliseert en vereenvoudigt.