Kmo's investeren hoe langer hoe meer in duurzame bedrijfsgebouwen. Een mooi voorbeeld is de nieuwe garage van de familie Rutten in Hechtel-Eksel. Het bedrijf koos voor een duurzaam gebouw dat energieneutraal is. Het investeerde in ecologische technologie, met de steun van de Vlaamse overheid.